X

Technologie

Phasis anti-kalk apparaten bestaan uit de behuizing en een zogeheten ferrietring. Binnenin de ferrietring wordt een sterk elektrisch veld opgebouwd. Omdat water geleidt, wordt deze hoogfrequente spanning naar alle delen van de aangesloten waterleidingen getransporteerd. Dat is ook gemakkelijk zichtbaar te maken met een oscilloscoop.

Hoogfrequent betekent dat de stroomfrequentie van de Phasis anti-kalk apparaten bijna 3.000x sneller wisselt dan bij normale wisselstroom het geval is. Door de voortdurende en razendsnelle afwisseling van deze impulsen wordt ervoor gezorgd dat de kalkvormende elementen calcium en magnesium in miniscule microkristallen opsplitsen. Door de veranderde structuur kunnen ze dan geen kalkaanslag meer vormen.

Bij een hogere spanning is het bereik van het signaal en daarmee de werking van het hoogfrequente spanningsveld in het water groter.

Natuurkundig principe

De technologie induceert een elektrisch veld in de waterleiding en het water daarin. Daarvoor gebruiken we geen magneten of draden die om de leiding worden gewikkeld - wij werken vanuit het principe van een transformator in rusttoestand. Er wordt een ferrietring door het anti-kalkapparaat geplaatst en vervolgens om de waterleiding geplaatst - zonder de leiding zelf te veranderen.

Een dergelijke transformator bestaat uit een primaire wikkeling, een ferrietring en een secundaire wikkeling. Wanneer er een wisselstroomspanning in de primaire wikkeling wordt gevoerd, wordt de ferrietring met energie geladen en geeft deze de spanning door aan de secundaire wikkeling.

De secundaire wikkeling bestaat normaliter uit veel afzonderlijke wikkelingen, maar kan soms ook uit een enkele wikkeling bestaan. Nu buigen we deze wikkeling recht, en maken hem dikker. Volgens dat principe fungeert een met water gevulde waterleiding als secundaire wikkeling.

Onze anti-kalk technologie werkt volgens dit principe. Het apparaat werkt als primaire wikkeling en gebruikt de ferrietring om spanning over te dragen naar het binnenste van de waterleiding.

Net als een transformator spanning inbrengt in een elektrisch circuit, brengt het anti-kalkapparaat een dergelijke spanning in de waterleiding in - en daarmee in het gehele leidingennetwerk.

Het signaal bestaat uit reeksen met exponentieel afnemende sinusgolven met een frequentie van ca. 120 kHz. De signaalreeks wordt voor een hele serie toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld voor anti-kalk, het afbreken van bestaande kalkaanslag, flocculatie van zwevende deeltjes en bacteriereductie in water.

Werkingsprincipe transformator in rusttoestand

Doorgaans bestaat een transformator uit twee spoelen die om een ferrietkern gewikkeld zijn. De uit geperst ijzerstof gevormde ferrietkern heeft daarbij alleen maar de taak om het magnetische veld dat zo ontstaat te richten. Stel u voor dat de tweede wikkeling alleen bestaat uit een lus. Als we deze lus nu vervangen door een weiterleiding, dan is het werkingprincipe nog steeds hetzelfde als bij de transformator. Het verschil is dat er nu een elektrische spanning in het water geïnduceert wordt, omdat de waterleiding als tweede wikkeling fungeert. Dit is het principe van een transformator in rusttoestand.

Om een goed passende stroming van electronen in een open stroomleiding op te wekken is het noodzakelijk om een hoogfrequente bron voor de stroomleiding te gebruiken. De frequentie moet hoog genoeg zijn om voor voldoende spanning in een stilstaande golf over de volledige lengte van de leiding te zorgen.

De foto van de oscilloscoop toont de speciale signalen in de vorm van sinusgolven en de wisselende richting van de electronen in het geleidende water (en waterleiding) bij maximale spanning. De versnelling wordt gemaakt door het elektromagnetische veld. Het elektrische deel van dit veld zorgt voor het ontstaan van clusters, die later als kristallisatiekiemen de vorming van kalkaanslag tegengaan. Dit pulserende elektrische veld wordt door het water doorgegeven. Het anti-kalkapparaat induceert de pulserende wisselstroom dwars op de vloeirichting van het leidingennetwerk en verspreidt deze stroom vooruit en achteruit door de waterleiding. Het apparaat werkt dus in beide richtingen: zowel in de vloeirichting als daar tegenin.

Waarom Phasis als een ontharder werkt

  • Pulseert actief in het hele leidingennetwerk
  • Werkt altijd, 24 uur per dag
  • Het anti-kalksignaal wordt elektrisch verspreidt.
  • Het anti-kalksignaal varieert, het werkt daardoor bij diverse problemen - bijvoorbeeld verschill in kalkgehalte en temperatuur

Effecten van Phasis anti-kalk

De apparaten van Phasis zijn actieve elektronische anti-kalkapparaten. Ze veranderen de hardheid van het water niet, maar wel het effect van de hardheid! Doo rde inductie van hoogfrequente wisselstroom worden de voor kalkaanslag verantwoordelijke elementen calcium en magnesium opgesplitst in microkristallen. Die kunnen vervolgens geen kalkaanslag meer vormen, en blijven in het water zweven. Deze kleine deeltjes worden met het water mee weggespoeld uit de leidingen. Op oppervlakken (wasbakken, douches, tegels etc.) buiten de leidingen is alleen fijn stof te vinden, dat eenvoudig kan worden weggeveegd.

Het resultaat zijn glanzende opppervlakken, waterleiding zonder opstoppingen en kalkvrije straalregelaars. Het voelt duidelijk prettiger en minder droog op de huid. Badschuim en wasmiddel schuimt beter. Daardoor kan de dosering vaak flink worden verminderd.