X

ABC gebruiks­mogelijkheden

Het ABC van de gebruiksmogelijkheden is een kort overzicht van de toepassingen voor Phasis anti-kalk apparaten. Het geeft een goede indruk van de diverse opties en voordelen.

A

Afwas­machine

Ondanks de meest uiteenlopende adviezen van fabrikanten geldt: de dosering afwasmiddel kan worden teruggebracht naar de aanbevolen hoeveelheid voor zacht tot middelhard water. Ook de machineinstellingen kunnen op de hardheid zacht tot middelhard water worden ingesteld. U kunt ook proberen om de afwasmachine enige tijd zonder zout (maar wel altijd met glansspoelmiddel) twe gebruiken. Kies dan een programma met lage temperaturen en voeg een koude spoelcyclus aan het programma toe. Als de glazen in de afwasmachine wit worden, dan is dat geen kalkaanslag, maar mogelijk glascorrosie.

Auto wassen, was­straat

Auto's kunnen met de helft van de eerder gebruikte hoeveelheid conventionele autowasmiddel worden gewassen. Spoel daarna grondig af - als er eventueel nog wat kalkstof achterblijft, dan kan die met een droge doek worden weggeveegd. Phasis anti-kalk werkt tegen kalk en de negatieve effecten ervan, maar verwijdert de kalk niet uit het water.

B

Bad­kuip

Badschuim schuimt meer, waardoor er ongeveer de helft minder gebruikt kan worden om hetzelfde resultaat te bereiken. Worden er olie- of vethoudende toevoegingen gebruikt bij het baden, dan moet de badkuip met schoonmaakmiddel worden schoongemaakt om de olie- of vetachtige substanties te verwijderen. Spoel na met schoon water - en de badkuip glanst zelfs zonder na te poetsen.

Boilers

Zonder Phasis anti-kalk neemt vanaf ong. 60 °C de vorming van kalkaanslag sterk toe. Door de beginnende verkalking wordt de effectiviteit van de waterverwarming duidelijk geringer. Hierdoor duurt het opwarmen langer, kunnen temperatuursensoren verkalken en kunnen verwarmingselementen oververhit raken of uitvallen.

Hiervoor is de inductie-technologie een prima oplossing. Het warme water wordt efficiënter opgewarmd, de energiekosten zakken. De verkalking in de boiler wordt gestopt en bestaande kalk wordt afgebroken. De anti-kalk technologie zorgt ervoor dat kalk in kleine deeltjes wordt afgebroken, die met het stromende water mee worden gevoerd en uiteindelijk weggespoeld. De verwarmingselementen bereiken dan weer hun oorspronkelijke prestaties.

D

Douche­cabines

Door onze Phasis anti-kalk apparaten te gebruiken kan niet alleen de hoeveelheid douchegel worden gehalveerd: het water voelt ook zachter en prettiger aan op de huid. De restjes kalkstof kunnen nu gemakkelijk worden weggeveegd, douchekoppen - met hun kalkgevoelige sproeikoppen - verkalken en verstoppen niet meer. Zelfs ingedroogde kalkresten kunnen binnen 72 uur gemakkelijk worden weggeveegd.

Druk­leidingen

In drukleidingen veroorzaken slechtere prestaties door verkalking bijzonder hoge kosten. Phasis anti-kalk werkt daartegen en houdt drukleidingen vrij van kalkaanslag.

Het pulserende, hoogfrequente krachtige wisselstroomveld van het anti-kalk systeem veranderd de kalk uit zijn normale amorfe vorm in de fijne, naaldvormige kristalvorm. De kristalvorm kan zich niet meer aan oppervlakken hechten. Uit talrijke case studies blijkt dat zelfs bestaande kalkaanslag langzaam wordt afgebroken.

H

Haar­ver­zorging

Shampoo schuimt merkbaar beter. Daardoor kan minder shampoo gebruikt worden. Veel klanten hebben ons verteld dat hun haar zachter en voller aanvoelt en meer glanst.

K

Koffie­machines

Door kalkaanslag is het nodig om koffiemachines vaak (chemisch) te ontkalken. Met Phasis anti-kalk wordt dit probleem voorkomen voordat het kan ontstaan.

Koffiezetapparaten thuis
Met iets aangepast gebruik is het mogelijk om kalkaanslag flink te verminderen. Let er op, dat er altijd vers water uit de leiding (met Phasis anti-kalk) gebruikt wordt. Het effect neemt namelijk na 30 minuten buiten het signaal af; de kalk verandert dan weer in zijn oorspronkelijk toestand.

Bij automatisch koffiemachines met aansluiting aan de waterleiding is het aan te raden om vlak voor de machine maar achter het filter een tweede, klein Phasis anti-kalk apparaat te plaatsen. Hiermee kan de door het filter veroorzaakte drukvermindering worden gecompenseerd.

Opmerking:
De door de fabrikant voorgeschreven reinigingsprogramma's voor de machine moet worden opgevolgd. Ook dienen er, als dat zo voorgeschreven is, passende filters te worden gebruikt.

Kranen

Bij het gebruik van Phasis anti-kalk, kan kalk zich niet meer vastzetten. Er blijft voortaan alleen licht kalkstof achter, die gemakkelijk weg kan worden geveegd. Daar zijn dan geen chemische middeltjes meer voor nodig, het enige wat van belang is, is dat dit binnen 72 uur gebeurt.

Biofilm vormt zich in de leidingen uit diverse bacteriekolonies, die zich deels ook in het water of aan de kraan vastzetten. Phasis werkt hiertegen.

O

Ont­kalking

Door veranderingen van de waterdruk, verhitting en doormenging van het water valt de kalk uit. De structuur van kalk is amorf en grof. Daardoor ontstaan er ophopingen en bikkelharde korsten in waterleidingen, boilers en huishoudelijke apparatuur.

De dan noodzakelijke ontkalking is moielijk en duur. De waterleidingen worden met sterk zuur doorgespoeld, die de kalk oplossen. Het komt vaak voor dat leidingen beschadigd raken, want de zuren kunnen natuurlijk ook metalen oppervlakken (leidingen) belasten.
Bij verregaande kalkaanslag is het niet meer mogelijk de leidingen te ontkalken, omdat de oplosmiddelen niet meer door de leidingen kunnen stromen.

De Phasis-technologie heeft 2 uitwerkingen op de ontkalking:

  • Doordat wordt voorkomen dat zich meer kalk kan hechten, lost op langere termijn ook de bestaande, vastzittende kalk op. Dat werkt goed, maar duur enige tijd (1 tot 2 jaar)

  • De blootstelling aan het hoogfrequente anti-kalksignaal weekt het oppervlak van de kalkaanslag los, die gaat daardoor makkelijker weg. Zo wordt de ontkalking ondersteund.

Dit ontkalkingseffect is economisch zinvol, want schone boilers en leidingen verbruiken minder energie en zijn beter voor het milieu en voor de portemonnee.

P

Perlators

In het begin is meer griesmeel-achtige substantie te vinden in doucheputjes en perlators. Dat komt doordat bestaande kalkaanslag uit de leidingen loskomt. Dit effect is slechts tijdelijk. Onder de streep is er veel minder kalkaanslag. Blijft er toch wat kalk aan de doucheput of kraan zitten, dan is deze gemakkelijk binnen ong. 72 uur - zonder schoonmaakmiddel - te verwijderen met een zachte, vochtige doek.

R

Roest

De via inductie ingebrachte elektrische spanning in een metalen leiding wekt een coaxiaal magneetveld aan de binnenkant van de leiding op, ook wel "skin effect" genoemd. Deze laag stoort de electrochemische reactie die anders roest veroorzaakt. De ervaring leert dat roest binnenin waterleidingen bij het gebruik van Phasis anti-kalk tot 65% wordt afgeremd.

S

Sanering

De sanerende werking hangt van veel factoren af: het vermogen van het anti-kalk apparaat, de vloeisnelheid van het water, de hoeveelheid aanslag (kalkgehalte van het water), het soort kalkaanslag (watertemperatuur) en aan de dichtheid van de bestaande kalkaanslag. Het afbreken van de kalkaanslag begint al na korte tijd. Het is mogelijk om wekelijks alle kranen tegelijkertijd een paar minuten volledig te laten doorstromen.

Tijdens het afbouwproces zijn in de zeeven grotere kalkbrokken te vinden; het is zelfs mogelijk dat een leiding licht verstopt raakt, tot het losgeraakte stuk kalk is afgebroken. Wasgoed kan - tijdelijk - tijdens de afbouwperiode harder blijven. Voeg dan tijdelijk wat wasverzachter toe.

Het kan zijn dat er na enige tijd wat kalk in de zeeven te vinden is. Dan is er een wat groter stuk kalkaanslag losgeweekt, en wordt dit stukje bij beetje afgebroken.

Schoon­maken

Het Phasis anti-kalk systeem is geen alternatief voor het schoonmaken, maar het maakt het wel veel gemakkelijker en bespaart schoonmaakmiddel. Dat is goedkoper, veiliger en belast het rioolwater minder.

Ingedroogde druppels kunt u binnen ongeveer 72 uur heel gemakkelijk met een licht vochtige doek verwijderen. Chemisch schoonmaakmiddel wordt zo overbodig.

Stoom­cabines

Phasis anti-kalk apparaten beschermen de sproeikoppen, de verwarmingselementen en de aanvoerleidingen zonder chemische onthardingsmiddelen.

V

Visvijvers

Phasis anti-kalk apparaten voorkomen kalkaanslag en biofilm in visvijvers en helpen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Voor koikarperkwekers is het helder maken van water zowel om hygiënische als om optische redenen erg belangrijk. Daarom raden wij een Phasis anti-kalk systeem aan. De om de waterleiding geplaatste ferrietring wekt een sterk wisselstroomveld op, dat met een hoge frequentie wisselt. De door het veld gempompte kiemen en bacteriën worden beschadigd en sterven af.

Ook het flocculatie-effect is interessant voor visvijvers. Zwevende organische deeltjes worden door de positieve en negatieve lading van wisselstroomimpulsen opgeladen en vallen in elkaar. Daardoor vormen zich grotere vlokken, die gemakkelijker te filteren zijn.

W

Warmte­wisselaar

Kalkaanslag heeft een sterke negatieve invloed op de werking van warmtewisselaars. De installatie van een Phasis anti-kalk apparaat helpt: het water wordt efficiënter verwarmd, de onderhoudskosten zakken.

In warmtewisselaars veroorzaakt kalkaanslag met verloop van tijd een overmatig energieverbuik bij het verwarmen van het water. Vaak kan de bedoelde watertemperatuur helemaal niet meer worden bereikt. Hoe groter het temperatuurverschil is, des te meer kalkaanslag ontstaat er. Omdat het bij warmtewisselaars om grotere metalen vlakken gaat, is het essentieel om een krachtig anti-kalk systeem te gebruiken. Ook is het belangrijk dat de warmtewisselaar volledig correct werkt en dat de losgeweekte kalkaanslag ook uit de warmtewisselaar wordt afgevoerd.

Was­machine

De hoeveelheid wasmiddel kan worden gereduceerd tot de dosering voor zacht of matig hard water. Ook is er minder wasverzacher nodig.

Bij hoge watertemperaturen (90 °C) kan een ontkalkingsmiddel worden gebruikt. Minder wasmiddel verbruiken levert niet alleen een flinke besparing op, maar helpt ook het rioolwater minder te belasten.

Water­hygiëne

Voor een goede hygiëne in het water is elektronische anti-kalk een belangrijke rol. Want bij dikke, ruwe oppervlakken in leidingen (kalk- en vuilophopingen) bestaat het gevaar dat zich ook pathogene kiemen (bijv. legionella) nestelen. En daartegen kan een Phasis anti-kalk apparaat helpen. De biofilm die zich gemakkelijk kan vormen in de kalkophopingen wordt door het sterke signaal van het anti-kalk systeem effectief tegengegaan.

Water­kokers

Met Phasis anti-kalk apparaten kan worden voorkomen dat kalk zich vastzet en de waterkoker telkens ontkalkt moet worden. Maar daarvoor moet wel aan het volgende worden gedacht: spoel direct na gebruik het overgebleven water weg en spoel de waterkoker kort af. Droog de waterkoker met een droogdoek af (let op voor nog hete verwarmingselementen).

Het gebruik van chemische anti-kalkmiddelen kan zo lang worden voorkomen. Dat bespaart kosten, is goed voor het milieu en niet in de laatste plaats voor de waterkoker.

Z

Zwembaden

Bij zwembaden komen zonder passende tegenmaatregelen vier grote problemen veel voor:

  • Door het water veroorzaakte kalkaanslag

  • Bacteriële verontreiniging door het gebruik

  • Algengroei aan de rand en afdekking

  • Verstopte filters door organisch vuil

Phasis anti-kalk apparaten zijn zeer geschikt voor het gebruik in zwembaden en (zwem-)vijvers.

Al direct na het plaatsen van het elektronische anti-kalksysteem kan het gebruik van waterbehandelingsmiddelen met 30% worden verminderd, een week later nog een keer met 30%. Het resultaat wordt snel zichtbaar, het verminderde gebruik van chemische middelen is aangenaam voor de zwembadgebruikers en bepaart kosten.

Zwembadafdekkingen neigen vaak naar algengroei en kalkaanslag - door een anti-kalk apparaat van Phasis te gebruiken wordt de groeit flink vertraagd, meestal zelfs voorkomen. En dat betekent veel minder schoonmaakwerk!

De wisselstroomvelden van het anti-kalk systeem laden de positieve en negatieve deeltjes in het water op. Die trekken elkaar daardoor aan, en worden als grotere clusters gemakkelijkers uit het water gefilterd.